DESCARREGA MATERIAL

INFOGRAFIA

DÍPTIC

IMATGES PER A XARXES SOCIALS

INFORMACIÓ TÈCNICA

El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, amb col·laboració amb l’IRTA, ha dut a terme prospeccions, seguiments i estudis sobre la plaga del bernat marbrejat.

A continuació podeu trobar tota la informació tècnica disponible elaborada per experts:

Web oficial de la plaga

Servei de Sanitat Vegetal, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya

Guia tècnica

Elaborada per l’IRTA, el DACC i la UB

Fitxa de la plaga

Elaborada per l’IRTA i el Servei de Sanitat Vegetal del DACC

Pla d'Acció contra la plaga

Servei de Sanitat Vegetal del DACC

FOTOS DE L’INSECTE